O nás

Založení klubu

Po několika letech trénování dětí, mládeže a dospělých ve sportovní gymnastice se skupina mladých trenérů rozhodla v polovině roku 2017 vybudovat multifunkční halu,....

která bude ideálním zázemím pro rozvoj dětí, mládeže i dospělých. S tímto krokem šlo ruku v ruce i rozšíření aktivit spolku Gymnastika Zlín, který už po pár letech úspěšného fungování patří mezi největší sportovní kluby Zlínského kraje i České republiky vůbec.

Našim cílem

Hlavním posláním našeho klubu je vštěpovat dětem, mládeži o dospělým každého věku lásku k pohybu a hlavně ty správné pohybové znalosti, rozvoj silové, pohybové,...

motorické i psychické stránky lidské osobnosti, a proto klademe důraz i na vzdělání. Snažíme se, aby všichni naši členové získali ty nejlepší sportovní návyky, smysl pro fair play, notnou dávku respektu, sebevědomí a hlavně pohybové dovednosti.

Gymnastika

Sportovní gymnastika je základ každého sportu. Ať už se chcete sportovní gymnastice věnovat vrcholově, či byste jen rádi aby mělo dítě tu správnou pohybovou průpravu...

do dalších sportů, u nás jste na správném místě. Jsme klub s výjimečnou trenérskou úrovní i vybavením. U nás najdete tréninky od nejmenších přípravek až po závodní ženská i mužská družstva na úrovni české reprezentace.

Parkour

Parkour se stal jedním z nejpopulárnějších sportovních aktivit v současné doby. Díky našemu jedinečnému tréninkovému systému jsme schopni děti a mládež učit i velmi pokročilé...

parkourové techniky s maximálním důrazem na bezpečnost. Najdete u nás tréninky přípravek, závodních teamů až po českou reprezentaci.

Filosofie klubu

Našim hlavním cílem je, aby lidé našli zálibu ve sportování a to vše s důrazem na vzdělání. Proto dbáme na sportovní a osobnostní rozvoj, vzdělávání trenérů, dětí a mládeže a informovanost rodičů. Klademe tak důraz nejen na sportovní stránku, ale i napomáháme budování správného charakteru mladého sportovce. Vycházíme ze zkušeností, které neustále doplňujeme o novinky a trendy. Navazujeme tak na úspěšné a ověřené metody, které rozvíjíme a aplikujeme je v praxi. V tréninku využíváme nejmodernější poznatky z České republiky i zahraničí. Důležitý je pro nás velmi kvalitně proškolený tým trenérů a jejich další vzdělávání.

Naše kurzy

Dětská přípravka 4-6 let

Přípravka sportovní gymnastiky je první a základní příprava dítěte jak pro sportovní gymnastiku, tak pro jakýkoliv jiný sport. Jejím cílem je rozvíjet koordinaci dítěte, prostorovou orientaci, zlepšit odrazové a doskokové schopnosti a naučit se překonávat strach a tím zvyšovat schopnosti a dovednosti dítěte. Trénink přípravek je organizován převážně formou her, kdy cílem je pohyb co nejvíce dětí naráz, čím se zlepší i jejich spolupráce.

Starší dětská přípravka 6-8 let

Starší přípravka je dalším krokem pro přípravu dítěte pro jakýkoliv sport. Jejím cílem je rozvíjet sílu, zpevnění a držení těla a koordinaci dítěte, osvojení terminologie. Trénink starší přípravky je organizován převážně formou her, avšak začíná se více využívat i gymnastické nářadí. Děti se začínají seznamovat se základními prvky a kmihy. Starší přípravka je určena zejména pro děti, kteří tuto pohybovou aktivitu berou jako všeobecnou přípravu pro jiný sport, avšak může být i mezikrokem mezi přípravkou a skupinou základní výkonnostní sportovní gymnastiky.

Parkour přípravka 6-9 let

Nejmenší parkour přípravky pro začínající i pokročilé malé parkouristy. Ideální pohybový základ spolu se základními parkour technikami. Základem parkouru je systematický trénink vycházející ze sportovní gymnastiky. Náplní kurzu je nácvik akrobatických prvků a překonávání překážek. Udělat salto, skočit ze zídky na zídku, není vysoce náročné, je však potřeba umět techniku akrobatických prvků i pádů za účelem bezpečnosti traucera i okolí.

Gymnastika pro jiné sporty 9+

Sportovní gymnastika je základ pro všechny sporty. Ať už plavete, děláte atletiku, hrajete fotbal, hokej, házenou či cokoliv dalšího, gymnastika je ideálním doplňkem vašeho často jednostranného tréninku. Doplňte svůj trénink komplexním cvičením s prvky strečinku a základní akrobacií či cvičením na gymnastickém nářadí. Cílem je rozvíjet sílu, koordinaci, zpevnění a držení těla a naučení základních gymnastických prvků.

Gymnastika pro jiné sporty 9+ - Pokročilý

I když není sportovní gymnastika hlavním sportem či se nedělá na výkonnostní úrovni, není důvod v ní stagnovat. Proto jsme pro zkušenější a absolventy lekcí Gymnastika pro jiné sporty 9+ vytvořili hodiny pro pokročilé. Zde se již učí náročnější gymnastické prvky a mnohem více se využívá gymnastického nářadí, aby se nejlepší v případně zájmu mohli účastnit i závodů na krajské úrovni. Za účelem udržení úrovně pokročilých se do tohoto kurzu dá postoupit pouze na základě výběru trenérem. Proto se do kurzu nedá samovolně přihlásit přes e-shop.

Parkour 9+

Pokročilé lekce pro zkušené parkouristy na úrovni polo-závodního družstva. Ne všichni mají ambice závodit či nemohou trávit parkourem tolik času jako výkonnostní družstvo. Právě pro ně je určen tento kurz, aby se mohli dále rozvíjet ve svých dovednostech a nezačínali stále takřka od začátku. Za účelem udržení úrovně skupin pokročilých se do tohoto kurzu se dá postoupit na základě výběru trenérem. Proto se do kurzu nedá samovolně přihlásit přes e-shop.

Parkour 9+ - Pokročilý

Pokročilé lekce pro zkušené parkouristy na úrovni polo-závodního družstva. Do tohoto kurzu se dá postoupit na základě výběrového řízení trenérem po absolvování základního kurzu. Do kurzu se nedá samovolně přihlásit přes e-shop.

Kondiční gymnastika 16+

Cvičení pro všechny věkové skupiny. Při tréninku se kombinují lehké koordinační cvičení se silovými prvky a prvky akrobacie. Kondiční gymnastika je vhodná pro všechny, kteří chtějí rovnoměrně posílit všechny partie těla a zároveň získat větší flexibilitu, která napomáhá k minimalizaci možného zranění při jiných sportech a cvičeních. V rámci tréninku se využívá maximálního potenciálu gymnastických nářadí a léty ověřený způsob trénování vrcholových gymnastů.

Jump park FABRIKA

20 výkonných trampolín + 1 závodní Eurotramp + velká molitanová jáma - to je nový Jump Park FABRIKA.

Partneři

Naše úspěchy

TODO-úspěchy

Dokumenty

TODO

Umístění rozvrhu, Čestného prohlášení, Návodu na přihlášení, Loga, Dokumenty do jumpu

Mapa